انتشارات موسسه نشر بین المللی ائمه الهدی جهت فروش آنلاین کتب منتشر شده خود این وب سایت را از طریق تیم مسترراکت راهاندازی نموده است. وب سایت مذکور یک سایت فروشگاهی دارای تمامی امکانات نظیر سیستم محاسبه پستی، درگاه پرداخت مستقیم، سیستم سبدخرید، سیستم کد تخفف و... می باشد.